vilkår for bruk

Nylig endret: 11. november 2021 Vilkårene i denne avtalen („Bruksvilkårene“) er skrevet på engelsk, men selskapet kan velge å oversette dem til andre språk. I tilfelle av motsetninger mellom den engelske versjonen og dens oversettelse, Engelsk versjon råder og er juridisk bindende.
Ditt forhold til PLR Worldwide Sales Limited, et irsk selskap (reg.nr.), er underlagt disse vilkårene for bruk.526358) angående din bruk av VulcanGames spill, nettsteder og relaterte tjenester („tjenesten“), inkludert all informasjon, tekst, grafikk, programvare og tjenester som er tilgjengelige for din bruk („tjenesten“), inkludert 4. etasje, Red Oak North, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 X5K7, Irland („VulcanGame“ eller „Oss“ “ eller „Vi“). Du godtar følgende vilkår for bruk ved å bruke dette nettstedet og dets tjenester, laste ned programvare, surfe på nettstedet, laste ned VulcanGame-mobilspill fra appbutikker og spille nettbaserte versjoner av disse spillene. ikke bruke denne nettsiden, laste ned noen av spillene våre eller spille noen av dem hvis du ikke er enig i alle disse vilkårene for bruk.
Bruksvilkårene kan endres når som helst av VulcanGame, og de nye vilkårene trer i kraft så snart de er lagt ut på denne nettsiden. For å sikre at du er klar over alle vilkårene og betingelsene som styrer din bruk av denne nettsiden. og VulcanGames spill, vennligst les de nyeste vilkårene for bruk.
VulcanGame forbeholder seg retten til å oppdatere nettstedets innhold og spill, samt deres format, når som helst og uten forvarsel. Etter eget skjønn forbeholder VulcanGame seg retten til å begrense eller avslutte tilgangen til nettstedet uansett årsak.
VulcanGame FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. ALL INFORMASJON, PROGRAMVAREN OG TJENESTER TILBYDES PÅ DETTE NETTSTEDET LEVERES „SOM DE ER“.
Innholdet, rekkefølgen, nøyaktigheten, aktualiteten og fullstendigheten til VulcanGames programvare, tjenester og informasjon er ikke garantert av selskapet. VulcanGame GARANTERER, REPRESENTERER ELLER GARANTERER IKKE AT INFORMASJONEN, PRODUKTENE ELLER TJENESTER VIL VÆRE UAVBRUTT, FEILFRI. , ELLER AT EVENTUELLE DEFEKTER VIL BLI RETTET. VulcanGame GIR IKKE NOEN AV DE OVENNEVNTE LØFTENE.
FEIL ELLER UNTERLEVELSER I INFORMASJON, PROGRAMVAREN ELLER TJENESTER SOM REFERANSES ELLER KNYTTES TIL PÅ DETTE NETTSTEDET, ER IKKE VulcanGames ansvar.
For INGEN situasjon vil VulcanGame forventes å ta ansvar FOR EVENTUELLE Umiddelbare, kretsløpende, viktige, reformatoriske, eksepsjonelle ELLER tilfeldige skader (teller, men ikke begrenset til, de etterfølgende fra en mangel på virksomhet, informasjon ELLER inntekt; TILLIT TIL DET ANTATTE MATERIALER; FORSINKELSER; ELLER FORRETNINGSFORBYGGELSE RELATERT TIL BRUK ELLER YTELSE AV VulcanGame-INFORMASJON), OM VulcanGame HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER IKKE.
Nedlasting og bruk av programvare eller tjenester som tilbys på nettstedet er helt på egen risiko, og du er eneansvarlig for enhver og all skade på enhetens system, tap av data eller andre konsekvenser.
Opphavsrett VulcanGame eier og er beskyttet av lover om immaterielle rettigheter alle opphavsrettigheter, varemerker og andre eiendomsrettigheter som vises i innholdet, inkludert men ikke begrenset til programvare, tjenester, tekst, grafikk og logoer. Med unntak av det som er uttrykkelig autorisert heri, godtar du ikke å kopiere, publisere, endre, laste ned, distribuere, lisensiere, underlisensiere, omvendt utvikle eller lage derivater basert på nettstedet, dets programvare eller dets tjenester. Innholdet publisert på denne nettsiden og/eller i appbutikkene kan kun reproduseres eller distribuert for personlig, ikke-kommersiell bruk, med mindre annet er spesifisert. Uten VulcanGames skriftlige forhåndssamtykke er ingen annen bruk av innholdet, inkludert distribusjon, reproduksjon, modifikasjon, visning eller overføring, tillatt. Alle reproduksjoner må beholde alle merknader om eiendom og opphavsrett .
Bortsett fra sine egne, benekter VulcanGame enhver og alle eierinteresser i sin immaterielle eiendom. VulcanGame gir referanser til tredjeparts programvare og tjenester „AS IS“ uten underforstått eller eksplisitt garanti.
Netthandel Du er pålagt å oppgi sann, nøyaktig og fullstendig informasjon om deg selv når du foretar nettkjøp med VulcanGame.com, samt en betalingsmåte som ikke er uredelig. VulcanGame forbeholder seg retten til å kansellere eventuelle tilknyttede økonomiske transaksjoner, tilbakekalle evt. tilknyttede programvarelisenser anskaffet gjennom slike transaksjoner, og rapporter spesifikke hendelser til de aktuelle myndighetene hvis du oppgir personlig eller finansiell informasjon som er usann, unøyaktig eller ufullstendig, eller hvis VulcanGame har rimelig grunn til å mistenke at informasjonen du gir er usant, unøyaktig eller ufullstendig.
Virtuell valuta og varer i spillet VulcanGames sosiale og mobile spill inkluderer virtuell valuta i spillet (også kjent som „Virtuell valuta“),som kan kjøpes med ekte penger for å kjøpe virtuelle gjenstander i spillet (også kjent som „Virtuelle gjenstander“). Vær oppmerksom på at VulcanGame ikke håndterer og ikke er ansvarlig for transaksjoner for virtuell valutainnhenting. Tredjepartsleverandører av e-handelsbetalinger håndtere alle virtuelle valutatransaksjoner. Du er bundet av og samtykker til bruksvilkårene til tredjeparts betalingsleverandører ved å kjøpe virtuell valuta i spillet.
Til tross for alle forpliktelser utenforstående, vil det medfølgende gjelde.Virtuell valuta og virtuelle gjenstander kan ikke byttes mot ekte penger, varer eller tjenester av pengeverdi med oss ​​eller noen andre. Det er i strid med reglene å overføre virtuell valuta eller virtuelle gjenstander utenfor spill. Dette betyr at du ikke kan kjøpe eller selge virtuell valuta eller virtuelle gjenstander for ekte penger eller bytte virtuell valuta eller virtuelle gjenstander mot verdifulle gjenstander utenfor spillene.
I tillegg erkjenner du at priser og salg i virtuell valuta er endelige. Med unntak av det som er spesifisert i disse vilkårene for bruk, tilbyr verken VulcanGame eller tredjeparts betalingsleverandører refusjon for fullførte transaksjoner. Vær oppmerksom på at lisensen du kjøper for å bruke virtuell valuta eller virtuell gjenstander i spillet er begrenset, tilbakekallelig og ikke-overførbar. Du erkjenner at du ikke eier disse varene. Eventuelle virtuelle valutaer og virtuelle gjenstander du har tjent eller kjøpt vil bli tapt dersom kontoen din begrenses, avsluttes, suspenderes, endres eller slettes av en eller annen grunn etter VulcanGames eget og absolutte skjønn, eller hvis VulcanGame avbryter spillene sine. VulcanGame står fritt til å administrere, regulere, kontrollere, modifisere eller fjerne virtuell valuta og/eller virtuelle gjenstander på hvilken som helst måte det finner passende og etter eget skjønn, og det er ikke forpliktet til å kompensere deg eller noen andre for eventuelle tap som følge av dette.
Refusjoner Vi kan vanligvis ikke gi deg en refusjon hvis du gir noen andre din konto eller betalingsinformasjon, ser ut til å bryte retningslinjene våre eller ikke autentiserer kontoen din.
Ved refusjon vil betalingsbehandlerens standard vilkår og betingelser for refusjon gjelde. Avgifter som tidligere ble pålagt på produktkjøp er ikke inkludert i refusjon til kunder.
Google Play har sine egne spesielle retningslinjer for refusjon. Hvis kjøpet ditt ikke er det du forventet, ikke fungerer, eller du ikke lenger vil ha det, kan du:
Be om rabatt på Google Play-siden. Hvis det har gått mindre enn 48 timer siden du kjøpte en app eller foretok et kjøp i appen, kan du få støtte fra VulcanGame eller be om refusjon via Google Play.
VulcanGame bør kontaktes hvis:
Du har en forespørsel angående spillene.
Du har kjøpt noe i spillet, men det har ikke kommet eller fungerer ikke som du forventet.
Slik finner du vår Google Play-kontaktinformasjon: gå til h
Søk eller bla etter spillet.
For å åpne detaljsiden, finn og velg spillet.
For å finne «Tilleggsinformasjon»-delen, rull ned.
Undersøk den oppgitte kontaktinformasjonen.
Vennligst informer oss når du kontakter oss:
Spillet du spiller.
Problemet du har, for eksempel „Kjøpet mitt i appen fungerte ikke“ eller „Når jeg åpner appen, fungerer den ikke som den skal.“
Svaret du ønsker. Nevn for eksempel om du trenger hjelp til å fikse problemet.
Hvis forespørselen din gjelder et problem med et kjøp du har foretatt, kan du forvente svar fra Google innen tre virkedager og innen 24 timer for alle presserende produkt- eller støtteproblemer.
Du kan bruke lenken https://reportaproblem.apple.com for å rapportere et problem med ethvert kjøp til Apple. Ditt eneste og eksklusive middel er enten et erstatningsspill eller en refusjon av prisen betalt, som bestemt av Apple, i tilfelle at tekniske problemer forhindrer eller urimelig forsinker levering av spillet. Hvis Apple oppdager bevis på svindel, refusjonsmisbruk eller annen manipulerende atferd, kan det av og til avslå en refusjonsforespørsel. For mer informasjon, vennligst besøk https://support.apple.com .
Refusjonspolicy for andre plattformer Du kan kontakte VulcanGame-support med spørsmål om kjøp i spillet gjort på andre plattformer, inkludert nettversjoner av spillene våre.
Rettigheter til innhold „Innhold“ refererer til all programvare – inkludert, men ikke begrenset til, alle spill, titler og datakode – kommunikasjon – inkludert, men ikke begrenset til, historier, dialoger, konsepter, dokumentasjon og informasjon om karakterprofiler – bilder, lyder, audiovisuelle effekter, kontoer, virtuell valuta og virtuelle gjenstander – og materiale laget av VulcanGame og/eller mottatt eller gjort tilgjengelig mens du spiller spillene eller utviklet i løpet av spillene. Innholdet inkluderer også alle kommentarer , forslag eller tilbakemeldinger som du gir til VulcanGame angående spillene. Bortsett fra hvis det generelt er uttrykkelig uttrykt registrert som en papirkopi, får du det og er enig i at alt innhold besittes, kontrolleres og er autorisert av VulcanGame. VulcanGame opprettholder all autoritet til å involvere alle Happy uansett grunn, inkludert uten hindring all virksomhet eller potensielt spesiell bruk, uten begrensningasjon av eller tilbakebetaler deg. Alt innhold er beskyttet mot uautorisert bruk av lover om opphavsrett i Irland og/eller lignende lover i andre jurisdiksjoner. VulcanGame beholder alle rettigheter til spillene sine, inkludert, men ikke begrenset til, alle immaterielle rettigheter og andre eiendomsrettigheter. Det er i strid med VulcanGames og/eller andre tredjeparts lover om immaterielle rettigheter å kopiere, redistribuere, publisere, lage avledede verk fra eller på annen måte utnytte innholdet vårt eller deler av det. Alle relaterte karakterer og elementer, også som VulcanGames logoer og spilltitler, er varemerker for VulcanGame og kan ikke brukes uten skriftlig tillatelse.
I tilfelle du anses å ha beholdt noen rettigheter, titler eller interesser i innholdet vårt eller deler av det, godtar du å overføre alle disse rettighetene, titlene og interessene til VulcanGame uten ytterligere vurdering og for resten av livet ditt i samsvar med alle gjeldende lover. Du gir VulcanGame den eneste, eksklusive, ugjenkallelige, underlisensierbare, overførbare, verdensomspennende, royaltyfrie lisensen til å reprodusere, modifisere, lage avledet verk fra, publisere, distribuere, selge, overføre, overføre, offentlig vise, bruke og praktisere slikt innhold eller en del av slikt innhold, og å inkorporere det samme i andre verk i enhver form, media eller teknologi som nå er kjent eller senere utviklet. Hvis en slik tildeling av en eller annen grunn er ineffektiv i henhold til gjeldende lov, gir du VulcanGame denne lisensen. Du samtykker i å gi avkall på moralske rettigheter, rettigheter til personvern eller rettigheter til publisitet for slikt innhold i den grad det er tillatt av gjeldende lover.
VulcanGame-representanter eller teknologi kan, etter vårt skjønn, overvåke spesifikt spillinnhold; VulcanGame kan imidlertid ikke overvåke alt spillinnhold. Etter eget skjønn og beslutning forbeholder vi oss retten til å redigere, nekte å legge ut eller fjerne innhold som er lagt ut i spillene eller i kilder relatert til spillene som vi anser som upassende eller å være i strid med disse vilkårene eller deres ånd. Ved å kontakte oss kan du gi oss beskjed om alt du finner støtende eller i strid med disse vilkårene. Du erkjenner og godtar at vi ikke er ansvarlige for innhold som er opprettet av spillbrukere. Dette antyder at klienter, ikke vi, faktisk er ansvarlige for oppfyllelsen, nøyaktigheten eller potensielt anvendeligheten til mengden av innhold de overfører, formidler, kommuniserer og i tillegg i alle fall gjør tilgjengelig ved hjelp av våre spill og relaterte administrasjoner.
For å forbedre tjenestene vi tilbyr, kan VulcanGame bruke innebygde sporingsfunksjoner for å samle informasjon om hvordan du bruker spillene. Du erkjenner og godtar også at slik informasjon anses som innhold for formålene med disse vilkårene.

Informasjon gitt av deg Våre retningslinjer for personvern styrer din bruk av alt materiale og informasjon som sendes via denne nettsiden og/eller VulcanGame-programvaren.
Bruk av programvare VulcanGame er forfatteren av programvaren og all dens dokumentasjon, som er tilgjengelig for nedlasting på denne nettsiden, i appbutikker og på sosiale nettverk. Vilkårene i sluttbrukerlisensavtalen som følger med eller er inkludert i denne programvaren bestemmer hvordan den kan brukes. Du må først godta vilkårene i sluttbrukerlisensavtalen som følger med eller følger med programvare før du kan bruke, laste ned eller installere den.
Med unntak av det som er uttrykkelig autorisert her eller i gjeldende sluttbrukerlisensavtale, kan du ikke bruke, kopiere, publisere på nytt, laste ned, modifisere, distribuere, lisensiere, underlisensiere, dekompilere, demontere, lage et avledet verk basert på eller omvendt konstruere programvaren eller andre produkter, tjenester eller prosesser som er tilgjengelige via vår nettside eller spill. Du godtar også at du ikke vil laste opp, overføre eller forsøke å laste opp virus, adware, spionprogrammer, ormer eller annen skadelig eller påtrengende kode.
VulcanGame fraskriver seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, angående programvaren, inkludert men ikke begrenset til garantier for salgbarhet og egnethet til ethvert formål. Programvaren leveres „SOM DEN ER.“ Når du bruker programvaren, tar du på deg all risikoen.
Du forstår at VulcanGames presentasjon av forskjellige innovasjoner kanskje ikke er pålitelig på alle stadier, og at utstillingen og noen få elementer presentert av oss kan endre seg avhengig av gadgeten og annet utstyr.
Du får en begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallbar og ikke-overførbar lisens til å bruke programvaren vår av VulcanGame. VulcanGame-programvare kan kun brukes i samsvar med vilkårene i lisensen som ble gitt til deg. Enhver ulovlig bruk av produktet vårt er utelukkende din forpliktelse.
Du er eneansvarlig for å kjenne til, forstå og overholde brukeratferd, som styrer din bruk av tjenesten og vedlikeholdes og håndheves av VulcanGame. VulcanGame forbeholder seg retten til å ta disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse og sletting av brukerkontoer og forbudet av bruker fra å bruke tjenesten helt eller delvis, og for å bestemme hvaderes oppførsel anses å være utenfor lekenes ånd. Reglene for brukeratferd er ikke uttømmende. Alle dine interaksjoner med spillene, inkludert men ikke begrenset til å velge et navn i spillet, legge ut meldinger, samhandle med andre spillere og få tilgang til spillene på annen måte, er styrt av brukeratferd .
Du erkjenner og godtar at hvis VulcanGame fastslår, etter eget skjønn, at du har brutt brukeratferd, har den rett til å avslutte kontoen din og hindre deg i å bruke tjenesten helt eller delvis, samt å nekte deg tilgang til den eller de aktuelle varene.
Du erkjenner at du ikke vil:
Utnytte VulcanGames støttetjenester på feil måte, inkludert innsending av falske rapporter om misbruk eller uredelighet fra en part. Deaktiver, forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjoner i spillene eller funksjoner som begrenser eller håndhever begrensninger på bruken av eller tilgang til spillene eller Innhold Delta i alle aktiviteter og/eller utføre handlinger som, etter VulcanGames eneste mening, fører til, resulterer i eller kan føre til at en autorisert bruker av spillene blir svindlet for virtuell valuta eller virtuelle gjenstander som brukeren har

Regnskap
Du kan forventes å få en post („Record“) på Assistance. Hvis du registrerer deg for en konto, godtar du å holde legitimasjonen din privat og ikke dele dem med noen. Dette inkluderer påloggingsinformasjon og konto for sosiale medier.
Du er enig i at du ikke vil kjøpe, selge, lease eller fortelle alt, eller hvis ikke gjøre posten din tilgjengelig for noen utenforstående; bruke falsk identitet eller informasjon for å opprette en konto, eller gjøre det på vegne av noen andre.
Hvis du deler påloggingsinformasjonen din eller kontoen din med noen andre, enten det er med vilje eller utilsiktet, godtar du å kompensere oss fullt ut for tap eller skade som kan følge av dette, inkludert eventuelle uautoriserte kjøp, og du aksepterer det fulle ansvar for konsekvensene av dette.
Når du oppretter en konto gjennom tjenesten, godtar du at du ikke vil eie eller ha noen annen eiendomsinteresse i den. Uten forhåndsvarsel til deg kan VulcanGame når som helst suspendere, avslutte, endre eller slette kontoen uansett årsak.
Du erkjenner og godtar at du ikke vil bruke kontoen din til annonsering, oppfordring eller overføring av kommersielle annonser (kjedebrev, søppelpost eller søppelpost osv.).
Mindreårige: For å bruke spillene eller nettsidene våre, må du være minst 18 år gammel. Hvis du er mindreårig enn 18 år gammel, foreslår du at du leter etter samtykke fra en forelder eller lovlig portvakt før du kommer til ved å bruke vår side eller spill.
Oppsigelse I tilfelle vi har grunn til å tro at du har brutt noen av disse vilkårene, forbeholder vi oss retten til å iverksette tiltak, inkludert men ikke begrenset til å slette kontoen din, avslutte kontoen din og hindre deg i å bruke tjenesten i sin helhet eller delvis. Hvis vi suspenderer eller avslutter posten din, vil du ikke ha noen ytterligere adgang til posten din eller potensielt noen Fornøyd relatert til den. VulcanGame og tredjeparts e-handelsbetalingsleverandører, som tidligere nevnt, vil ikke gi deg en refusjon for virtuell valuta eller virtuelle gjenstander utviklet eller kjøpt i spillene.
Republikken Irlands lover vil bli brukt til å tolke og anvende disse vilkårene for bruk og alle tvister som oppstår fra dem.
Adskillelse Du og VulcanGame er enige om at hvis noen del av disse vilkårene er eller blir ugyldige eller ikke kan håndheves i samsvar med gjeldende lokale lover eller domstoler, vil den delen bli fjernet fra disse vilkårene i den grad den er ugyldig eller umulig å håndheve, mens de resterende vilkårene vil forbli i full kraft og effekt.
Supplerende strategier
Ekstra strategier knyttet til eksplisitte administrasjoner (teller, men ikke begrenset til samlinger, utfordringer eller pålitelighetsprogrammer) kan gis av VulcanGame. Disse bruksvilkårene og de relevante retningslinjene styrer din bruk av disse tjenestene.
Ved å bruke informasjonen, innholdet eller tjenestene, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar vilkårene og betingelsene i denne avtalen.
Vennligst kontakt oss på [email protected] med spørsmål eller tilbakemeldinger. Vennligst les vår personvernerklæring også.